Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych – Haczów


4 czerwca 2019


Informujemy, że grupa szkoleniowa z Haczowa zakończyła szkolenie. Bardzo dziękujemy uczestnikom za owocny czas i życzymy dalszych sukcesów w poszerzaniu wiedzy z zakresu kompetencji cyfrowych.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy następujących instytucji:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie – Filia w Jabłonicy Polskiej
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie – Filia w Malinówce
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie – Filia we Wzdowie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Haczowie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie – Filia w Grabownicy Starzeńskiej