Razem odkryjmy świat programowania


3 września 2018


Informujemy, że projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt będzie realizowany przez Fundację VCC w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu programowania, zostanie zakupiony sprzęt oraz materiały dydaktyczne dla szkół i nauczycieli.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.