ZAKOŃCZENIE I ETAPU


15 grudnia 2017


Z sukcesem zakończyliśmy I etap szkoleń z zakresu nauczania programowania SCRATCH w ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego”.

Bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa za obecność i aktywne uczestnictwo w szkoleniach.