Razem odkryjmy świat programowania


28 sierpnia 2017


Niezmiernie miło nam poinformować, iż projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Dziękujemy za deklarację udziału Szkół, bez nich sporządzenie wniosku nie byłoby możliwe.

W ramach projektu, do którego szkoły złożyły deklarację udziału, przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu programowania, zostanie zakupiony sprzęt i materiały dydaktyczne przekazane szkołom i nauczycielom.

Fundacja VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przygotowuje się do realizacji projektu, który formalnie  rozpocznie się 1.09.2017r.  Przed tym terminem skontaktujemy się ze szkołami w celu ustalenia szczegółów realizacji działań projektowych. Przedstawiciele Fundacji VCC, Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli będą służyć pomocą przy uzupełnieniu dokumentów oraz odpowiedzą na wszelkie pytania związane z projektem.