Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego

O nas


Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.
Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem. 

Główne zadania Fundacji VCC:

  • monitorowanie potrzeb światowego rynku pracy, tendencji i zmian na nim zachodzących,
  • monitorowanie zapotrzebowania na nowe zawody i kwalifikacje,
  • określanie kwalifikacji dla nowopowstałych zawodów,
  • testowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego,
  • wskazywanie kierunków i metod kształcenia zawodowego w systemie pozaformalnym i nieformalnym,
  • certyfikowanie kwalifikacji w sposób ujednolicony, zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w tym zakresie,
  • promocja mobilności zawodowej pracowników,
  • promocja uczenia się przez całe życie.

MISJA:

Wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego i promocja współpracy między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną dla rozwoju mobilności i uczenia się przez całe życie.

WIZJA:

Stworzenie najbardziej cenionego przez pracodawców Europy systemu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych.

Fundacja VCC pełni jednocześnie w strukturze partnerskiej VCC rolę Akademii Regionalnej. Jej celem jest badanie, analiza i ewaluacja potrzeb regionalnego/krajowego rynku pracy oraz konstruowanie programów kształcenia zawodowego, dostosowanych do potrzeb regionalnych rynków pracy. Akademia Regionalna zajmuje się tłumaczeniem materiałów szkoleniowych na języki narodowe.

Czytaj więcej…