II ETAP – SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z GRUPAMI UCZNIÓW


16 lutego 2018


 

Rozpoczęliśmy II Etap projektu.

Szkolenia indywidualne z grupami uczniów w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (15  spotkań po 2 godziny ) prowadzone przez nauczycieli wspólnie z trenerem.

Podczas 7 spotkań trener będzie towarzyszył nauczycielom osobiście, podczas kolejnych 8 będzie obecny zdalnie z możliwością kontaktu wizualnego i głosowego.

Jedne z zajęć realizowane będą w formie wyjazdowej w celu uatrakcyjnienia zajęć dla dzieci.

Na platformie internetowej, do której wszyscy nauczyciele otrzymali dostęp zamieściliśmy scenariusze zajęć. Praca z propozycjami zawartymi w scenariuszach zajęć zapewnia elastyczność doboru zadań pod względem trudności oraz wieku grupy.

Zestawy scenariuszy zawierają dodatkowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w dowolnym momencie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i są spójne z programem szkolenia.

Na zakończenie zajęć z uczniami wystawiona zostanie ocena opisowa ucznia (wspólnie przez trenera i nauczyciela).

Potwierdzeniem uzyskania dodatkowych kwalifikacji dla nauczycieli po zakończeniu zajęć będzie otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie nauczania programowania.