Konferencja


7 grudnia 2017


W dniu 6 i 7 listopada 2017 r. miała miejsce Konferencja dla kadry kierowniczej szkół biorących udział w szkoleniu pt. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego”. Konferencja miała miejsce w Hotel Wellness & Spa Nowy Dwór w Rzeszowie. 

Konferencja miała na celu stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 59 szkołach znajdujących się na terenie 18 gmin objętych projektem do 31.08.2018. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione cele i założenia projektu, w tym zostały ustalone zasady i plan współpracy szkół z Partnerami projektu. Szczegółowo został omówiony program szkolenia dla nauczycieli, jak również scenariusze zajęć w kontekście możliwości prowadzenia tego typu zajęć po zakończeniu realizacji projektu oraz możliwości przekazywania zdobytej wiedzy oraz wypracowanym w ramach projektu materiałów kolejnym nauczycielom. W ramach konferencji uczestnikom został zapewniony nocleg i wyżywienie.

Podczas konferencji wystąpili:

Pani Izabela Pyra – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli

Pan Sławomir Bździuch – przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pan Radosław Panas – Prezes Fundacji VCC

Pan Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycielu w Mielcu

Pani Elżbieta Fim – ekspert do spraw kształcenia, trener programowania

W konferencji uczestniczyło 59 Dyrektorów Szkół z całego podregionu rzeszowskiego.

 

KONFERENCJA W OBIEKTYWIE