Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego


Zamieszczanie informacji zawodoznawczej na portalu Zintegrowanej platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej

25 maja 2020


Informujemy, że opracowane w ramach projektu informacje zawodoznawcze są sukcesywnie zamieszczane na platformie e-podręczniki (https://epodreczniki.pl). Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Spotkania fokusowe

16 marca 2020


W okresie 13.12.2019 – 12.03.2020r. zostało zrealizowanych 8 spotkań o charakterze fokusowym. Celem spotkań była ocena przygotowanych informacji zawodoznawczych wraz z...

Zaproszenie do składania ofert 01/2020/POWER 2.14

10 lutego 2020


Zaproszenie do składania ofert 01/2020/POWER 2.14 W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa...

Harmonogram działań w projekcie POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18- “Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego”

22 lutego 2019


Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację spotkań konsultacyjnych ramach Projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr projektu POWR.02.14.00-00-1002/18 współfinansowany...

Zaproszenie do składania ofert RR01/2018/POWR 2.14

20 sierpnia 2018


W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr POWR.02.14.00-00-1002/18 współfinansowanego ze środków...