O Projekcie


“Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji w Fundacji VCC”

Beneficjent: Fundacja VCC

Wartość projektu: 541 500 PLN

Wartość dofinansowania: 433 200 PLN

 

Celem projektu jest przygotowanie Fundacji VCC do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji
opracowanego i zatwierdzonego w I etapie do 30.06.2020r. Przygotowanie Fundacji do zakończonej sukcesem ekspansji na rynki zagraniczne (Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Wielka Brytania) zostanie zrealizowane poprzez przedsięwzięcie działań zwiększających szanse na powodzenia rozwoju obecności biznesowej Fundacji VCC na rynkach zagranicznych: w tym zakup profesjonalnych usług doradczych, projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, stron itd.wzornictwo, projektowanie katalogów i opisów modułów, tworzenie regulaminów usług i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia usługi na nowy rynek oraz zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji. Cel projektu jest zgodny z wizją Fundacji, którą jest Stworzenie najbardziej cenionego przez pracodawców Europy systemu
kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych.

 

W ramach projektu realizowanego w okresie 01.01.2019 – 30.06.2020 zostaną przeprowadzone działania mające na celu przygotowanie Fundacji VCC do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego i zaakceptowanego na I etapie konkursu.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:
1. Zakup usług doradczych w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych
2. Zakup usługi doradczej w zakresie wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów modułów.
3. Zakup usługi doradczej w zakresie tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów
niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek.
4. Zakup usługi doradczej w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
5. Zakup usługi doradczej w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego
umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
6. Zakup usługi doradczej w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw
niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym.
7. Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji.
8. Udział w misjach gospodarczych w Bułgarii, Rumunii, Serbii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii.
Efektem projektu będzie przygotowanie Fundacji VCC do rozpoczęcia sprzedaży produktów na rynku docelowym: w Bułgarii,
Rumunii, Serbii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii. Efekt zostanie osiągnięty do dnia 30.06.2020r.