Zakończenie I etapu szkoleń grupowych


18 kwietnia 2019


Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy I etap szkoleń z zakresu nauczania programowania SCRATCH.

Bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa za obecność i aktywne uczestnictwo w szkoleniach.

Szkolenia przeprowadzone w I etapie obejmowały 35 godzin zajęć grupowych dla nauczycieli. 5 spotkań po 7 godzin dydaktycznych. Łącznie szkoleniem objęto 186 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Obecnie prowadzimy II etap szkoleń – spotkania indywidualne z grupami uczniów.