Konferencja dla kadry zarządzającej szkół


14 lutego 2019


Konferencja dla Dyrektorów Szkół
biorących udział w  projekcie „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli
i uczniów z podregionu suwalskiego”(nr projektu POPC.03.02.00-00-0145/17)

 

W dniach 04-05 luty 2019 roku, w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyła się konferencja dla kadry kierowniczej szkół biorących udział w projekcie.

Konferencja miała na celu stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 49 szkołach znajdujących się na terenie 26 gmin. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione cele i założenia projektu, w tym zostały ustalone zasady i plan współpracy szkół z Partnerami projektu. Szczegółowo został omówiony program szkolenia dla nauczycieli, jak również scenariusze zajęć w kontekście możliwości prowadzenia tego typu zajęć po zakończeniu realizacji projektu oraz możliwości przekazywania zdobytej wiedzy  kolejnym nauczycielom. W ramach konferencji uczestnikom został zapewniony nocleg i wyżywienie.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie oraz zaangażowanie podczas warsztatów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Załączmy również do pobrania prezentacje z konferencji:

Agenda

Agenda konferencja Augustów 2019.docx

Prezentacja Partnera – KUL

Bis D., Kompetencje cyfrowe

Prezentacja Fundacji VCC

RPA_SUWALSKI 04.02.2019

Skrypt dla uczestników konferencji

skrypt_Augustów

Prezentacja Partnera – Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych

Prezentacja_Konferencja Augustow_05.02_Fundacja Forum Inicjatyw Spolecznych