Witamy w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania…”


12 października 2018


Niezmiernie miło nam poinformować, iż projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu suwalskiego” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Dziękujemy za deklaracje udziału Szkół, bez nich sporządzenie wniosku nie byłoby możliwe.

Fundacja VCC realizuje projekt od 01-09-2018 r. w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.  Obecnie kontaktujemy się ze szkołami  przeprowadzając rekrutację nauczycieli oraz ustalając szczegóły realizacji działań projektowych. Przedstawiciele Fundacji VCC, Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II służą pomocą przy uzupełnieniu dokumentów oraz odpowiadają na wszelkie pytania związane z projektem.

W ramach projektu, do którego szkoły złożyły deklarację udziału, przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu programowania SCRATCH. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne, które przekazane będą szkołom i nauczycielom.