Fundacja VCC

Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego

tel.: 797 727 355, e-mail: barbara.czerwinska@vccsystem.eu

tel.: 577 271 727, e-mail: marta.glinka@vccsystem.eu


Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Annopolu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie

Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej

Szkoła Podstawowa w Czernicu

Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Lotnictwa

Myśliwskiego "Warszawa" w Starym Zadybiu

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gozdzie

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Kłoczewie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rososzy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Bazanowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lepoldowie

Szkoła Podstawowa w Sobieszynie

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Staninie

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Jeleńcu

Szkoła Podstawowa w Zagoździu

Szkoła Podstawowa w Jonniku

Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie

Szkoła Podstawowa w Burcu

Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej

Szkoła Podstawowa w Oszczeplinie

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Szkoła Podstawowa w Hermanowie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wandowie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Lisikierzu

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach

Szkoła Podstawowa im.B.Prusa w Sadurkach

Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wólce Ratajskiej

Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Józefów

tel.: 509 738 883, e-mail: m.mazur@wki.org.pl


Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Urzędowie

Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Ratoszynie

Szkoła Podstawowa w Granicach

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Szastarce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie

Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynie

Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach

tel.: +48814453996, e-mail: marektoporowski@kul.pl


Szkoła Podstawowa im. M. Rataj w Karczmiskach

Szkoła Filialna w Głusku

Szkoła Filialna w Słotwinach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim

Szkoła Podstawowa w Skokowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela

Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Font Resize