Nabór uczestników z Gminnych Ośrodków Kultury i Bibliotek


26 lutego 2018


Zakończyliśmy nabór kandydatów do udziału w szkoleniach z programowania cyfrowego SCRATCH i godzin kodowania

w ramach realizowanego projektu: „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” Nr umowy POPC.03.02.00-00-0059/17 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Utworzyliśmy dwie grupy składające się z pracowników Gminnych Ośrodków Kultury i Bibliotek z podregionu puławskiego.  Grupy szkoleniowe składają się z 15 uczestników.

Grupa I – Opole Lubelskie – termin 19.03 – 27.03.2018.

Uczestnicy:

4 osoby – Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim

4 osoby – Gminna Biblioteka Publiczna w Józefowie n. Wisłą

2 osoby – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej

1 osoba – Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach

1 osoba – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie

2 osoby – Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

1 osoba  – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

 

Grupa II – Urzędów – termin 30.05 – 06.06.2018

Uczestnicy:

3 osoby – Ośrodek Kultury w Urzędowie

4 osoby – Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie

2 osoby –Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce

2 osoby – Centrum Kultury w Annopolu

4 osoby – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach

.

Poniżej ogólne założenia niniejszego projektu oraz korzyści dla uczestników:

1. Koncepcja projektu:

Projekt zakłada objecie wsparciem nauczycieli i uczniów nauczania początkowego (klas 1-3) szkół podstawowych oraz pracowników bibliotek i ośrodków kultury z Państwa powiatu. Każdy z nauczycieli, który zostanie zgłoszony do projektu przejdzie ścieżkę dydaktyczną w postaci dwuetapowego szkolenia z podstaw programowania (program szkolenia z programowania cyfrowego SCRATCH i godzin kodowania):

– Część I – nauczyciele oddelegowani na szkolenia przejdą 35-godzinne szkolenie z podstaw programowania SCRATCH w jednej ze szkół na terenie gminy – zakończona

– Część II – każdy z nauczycieli, który wziął udział w części I przez 30 godzin dydaktycznych będzie wdrażał nabytą wiedzę z podstaw programowania SCRATCH oraz godzin kodowania podczas prowadzenia dodatkowych zajęć dla swoich uczniów przy wsparciu z trenera, który prowadził zajęcia z części I. – w trakcie realizacji (rekrutacja zakończona)

– Część III – każdy pracownik biblioteki lub ośrodka kultury przejdzie ścieżkę dydaktyczną w postaci jednoetapowego 35-godzinnego szkolenia z podstaw programowania cyfrowego SCRATCH i godzin kodowania, na podstawie opracowanych scenariuszy i materiałów szkoleniowychtrwa rekrutacja

2. Harmonogram i miejsce szkoleń:

Harmonogram szkoleń dla „pozostałych uczestników” zostanie ustalony indywidualnie i dostosowany do potrzeb uczestników. Zajęcia odbywały się będą w wybranym ośrodku kultury w gminie, poza godzinami pracy zawodowej uczestników projektu.

Grupa uczestników liczyć będzie 15 osób.

Uczestnicy powinni posiadać jedynie minimum podstawowe umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

3. Trwałość projektu i korzyści:

Trwałość projektu zostanie osiągnięta poprzez uruchomienie i udostępnienie platformy, na której umieszczane będą kontenty tematycznie związane z prowadzonymi szkoleniami. Z zasobów platformy będą mogli korzystać wszyscy uczestnicy i używać ich w miarę potrzeby do wdrażania zasad programowania SCRATCH wśród najmłodszych na zajęciach dydaktycznych bądź w ośrodkach kultury czy bibliotekach. Użytkowanie platformy jest nieodpłatne.

4. Jeżeli uczestnik z przyczyn losowych spowodowanych „siłą wyższą” nie będzie mógł ukończyć szkolenia to nie ponosi za to odpowiedzialności finansowej. Lider projektu zapewnia osiągniecie wskaźników.