Rozpoczęcie II etap szkoleń


16 lutego 2018


Obecnie prowadzimy II etap szkoleń z programowania cyfrowego SCRATCH.

Szkolenia mają charakter spotkań indywidualnych z grupami uczniów w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (15  spotkań po 2 godziny ) prowadzone przez nauczycieli wspólnie z trenerem.

Podczas 7 spotkań trener będzie towarzyszył nauczycielom osobiście, podczas kolejnych 7 będzie obecny zdalnie z możliwością kontaktu wizualnego i głosowego.

Jedne z zajęć realizowane będą w formie wyjazdowej na KUL w celu uatrakcyjnienia zajęć dla dzieci.

Na platformie internetowej, do której wszyscy z uczestników otrzymali dostęp, zamieściliśmy scenariusze zajęć. Praca z propozycjami zawartymi w scenariuszach zajęć zapewnia elastyczność doboru zadań pod względem trudności oraz wieku grupy.

Zestawy scenariuszy zawierają dodatkowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w dowolnym momencie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i są spójne z programem szkolenia.

Na zakończenie zajęć z uczniami wystawiona zostanie ocena opisowa ucznia (wspólnie przez trenera i nauczyciela).

Potwierdzeniem uzyskania dodatkowych kwalifikacji dla nauczycieli po zakończeniu zajęć, będzie otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie nauczania programowania SCRATCH.

 

Zdjęcia dostępne w Galerii:

http://projekty.vccsystem.eu/projekt2/2017/11/05/galeria/