II etap szkoleń


26 lutego 2018


Po zakończeniu szkoleń grupowych dla nauczycieli z zakresu programowania SCRATCH rozpoczynamy ich kolejny etap, który polega na przeprowadzeniu szkoleń indywidualnych z grupami uczniów. Szkolenie prowadzą nauczyciele wspólnie z trenerem przez 30 godzin dydaktycznych (15 spotkań po 2 godziny).

Przez 7 spotkań nauczyciel będzie prowadził zajęcia wspólnie z trenerem, który osobiście będzie obecny na zajęciach. Na kolejnych 7 zajęciach będzie obecny zdalnie, poprzez platformę VCC z możliwością kontaktu wizualnego i głosowego. Ostatnie 2 godziny zajęć odbędą się w formie wyjazdowej w celu uatrakcyjnienia realizacji projektu dla dzieci.

Uczestnicy projektu mają możliwość korzystania z platformy internetowej, na której zamieszczone są scenariusze zajęć, dzięki którym łatwiej będzie prowadzić zajęcia nauczycielom. Scenariusze są spójne z programem szkolenia i są dostępne w dowolnym momencie.

Na zakończenie zajęć z uczniami wystawiona zostanie ocena opisowa ucznia (wspólnie przez trenera i nauczyciela).

Potwierdzeniem uzyskania dodatkowych kwalifikacji dla nauczycieli po zakończeniu zajęć, będzie otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie nauczania programowania SCRATCH.