Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego


Zaproszenie do składania ofert RR01/2018/POWR 2.14

20 sierpnia 2018


W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr POWR.02.14.00-00-1002/18 współfinansowanego ze środków...