Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego


Harmonogram działań w projekcie POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18- „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego”

22 lutego 2019


Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację spotkań konsultacyjnych ramach Projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr projektu POWR.02.14.00-00-1002/18 współfinansowany...

Zaproszenie do składania ofert RR01/2018/POWR 2.14

20 sierpnia 2018


W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” nr POWR.02.14.00-00-1002/18 współfinansowanego ze środków...